Mengenai / About

Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan merupakan satu komuniti dinamik yang terdiri daripada ahli akademik, kakitangan pengurusan, dan pelajar bekerjasama  dalam menjana dan mendalami pengetahuan melalui pengajaran, penyelidikan, penerbitan , perundingan dan penglibatan sosial dalam konteks pembangunan insan untuk mencapai wawasan negara.
The Faculty of Sports Science and Coaching is a dynamic community of academician, management staffs, and students working together in generating and embracing knowledge through teaching, research, publication, consultation and social engagement in the context of human development to achieve the nation’s vision.
  

 

Latar Belakang / History Background

>Terokai Lagi>
Discover more

 

 

 

Carta Organisasi /Organization Chart

 

 

 

Matlamat & Misi / Aim and Mission

  
Matlamat - Untuk menghasilkan graduan yang berketerampilan dalam bidang Sains Sukan, Suaian Fizikal, Kejurulatihan Sukan dan berkebolehan menjadi pentadbir, jurulatih dan pengurus yang berpengetahuan, kreatif dan inovatif dan mempunyai nilai tambah dan profesional. Untuk menghasilkan pendidik bergraduan yang luar biasa dan mampu untuk menggunakan kepakaran mereka dalam bidang penyelidikan dan pembangunan sains sukan.
Aim - To produce graduates who are competent in the field of Sports Science, Physical Education, Sport Coaching and able to become an administrator, trainer and manager, who is knowledge-able, creative, and innovative and possess values and professional. To produce graduate educators who are exceptional and are able to apply their expertise in the field of research and sports science development.

Visi - Menjadi Fakulti yang bitara, cemerlang dalam kepemimpinan pendidikan berlandaskan kegemilangan sejarah serta menerajui perubahan global.

Misi - Menjana dan menatar ilmu menerusi pengajaran, penyelidikan, penerbitan, perundingan dan khidmat masyarakat, dalam konteks pembangunan insan untuk mencapai wawasan negara.

 

 

Piagam Pelanggan / Client Charter

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, profesional, beretika dan mesra kepada pelanggan kami seperti maklumat berikut:
We are committed to provide efficient, professional, ethical and friendly services to our customers with the following details:

  • Memastikan program pengajaran (RI) dan bahan-bahan pengajaran dan boleh dicapai melalui MyGURU dari minggu pertama kuliah.

  • Memastikan markah kerja kursus dipaparkan untuk pelajar untuk mengkaji semula pada minggu ke-13 kuliah.

  • Memastikan pelajar mendapat bimbingan akademik dan penasihatan sekurang-kurangnya tiga (3) kali setiap semester.

  • Memastikan semua permohonan menjalankan aktiviti/ program yang lengkap untuk kelulusan diberi maklum balas dalam tempoh 7 hari bekerja.

  • Memastikan peralatan dan peralatan untuk makmal / bengkel / kedai / studio tersebut sedia untuk digunakan tidak lewat daripada 10 minit sebelum kelas bermula.

  • Maklum balas kepada pengadu perlu dibuat dalam tempoh 1 hari bekerja untuk memberitahu bahawa aduan mereka telah diambil perhatian dan akan diselesaikan

  • Memastikan pertanyaan di kaunter perkhidmatan pelanggan akan dihadiri dalam tempoh lima (5) minit.

 

 

 

 

Pengurusan FSSK / Management Team

Dekan 
Dean

Profesor Madya Abdul Rahim bin Mohd Shariff (PhD)

Timbalan Dekan  (Academik dan Antarabangsa) 
Deputy Dean (Academic and International)

Jaffry bin Zakaria, (PhD)

Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi) 
Deputy Dean (Research and Innovation)

Profesor Madya unathevan a/l Elumalai, (PhD)

Timbalan Dekan (Pembangunan Pelajar dan Alumni) 
Deputy Dean (Student Development and Alumni)

Thariq Khan bin Azizuddin Khan, (PhD)

Ketua Jabatan (Sains Sukan)
Head of Department (Sports Science)

Norsilawati binti Abd. Razak, (PhD)

Ketua Jabatan (Sains Kejurulatihan)
Head of Department (Coaching Science)

Siti Hartini binti Azmi, (PhD)

Ketua Jabatan  (Sains Kesihatan)
Head of Department (Health Science)

Zulezwan bin Ab Malik, (PhD)

Penolong Pendaftar Kanan
Senior Assistant Registrar

Mohd Zaiham Izwan bin Zainudin
Ezma Rozainee binti Mohd Rodzi

 

 

 

Jabatan / Departments

 

Jabatan Sains Sukan /Sports Science Department

Profesor / Professor
Julismah binti Jani
Ahmad bin Hashim

Profesor Madya / Associate Professors
Nelfianty binti Mohd. Rashid
Norkhalid bin Salimin
Md Amin bin Md Taff
Mohd Sani bin Madon
Abdul Rahim bin Mohd Shariff
Sanmuga Nathan K.Jeganathan

Pensyarah Kanan / ​Senior Lecturers
Hishamuddin bin Ahmad
Asmadi bin Ishak
Azali bin Rahmat
Ruaibah Yazani binti Tengah
Benderi bin Dasril
Mazuki bin Mohd Yasim
Mohd Izwan bin Shahril
Norhazira Binti Abdul Rahim
Omar bin Md. Salleh
Yusop bin Ahmad
Rozaireen Muszali

Pensyarah /​Lecturers
​Roshdan bin Ahmad
Sadzali bin Hassan
Yusri bin Yakub

Pensyarah (Sementara) / Lecturer  (Temporary)
Azrena Zaireen binti Ahmad Zahudi

 

Jabatan Sains Kejurulatihan / Coaching Science Department

Profesor  / Professor
Shaharudin bin Abd Aziz

Profesor Madya / Associate Professors
Nur Ikhwan bin Mohamad
Jeffrey Low Fook Lee

Pensyarah Kanan / ​Senior Lecturers
Thariq Khan bin Azizuddin Khan
Jaffry bin Zakaria
Normah binti Jusoh
Norsilawati binti Abd. Razak
Hazuan bin Mohd Hizan
Zulakbal bin Abd Karim
Nor Aijratul Asikin Bt Mohamad Shalan
Noorzaliza binti Osman
Ali bin Md Nadzalan
Siti Hartini binti Azmi

Pensyarah /​Lecturers
Noor Aiwa binti Rosman
Nur Haziyanti binti Mohamad Khalid
Mirza Azny binti Mustafa
Frederick Josue @ Mohd Fadhil  Abdullah

Pensyarah  (Sementara) / Lecturers (Temporary)
Nor Fadila binti Kasim
Mon Redee Sut Txi

 

Jabatan Sains Kesihatan / Health Science Department

Profesor Madya / Associate Professors
Lee Ai Choo
Gunathevan Elumalai

Pensyarah Kanan / ​Senior Lecturers 
Zulezwan bin Ab Malik
Fariba Hossein Abadi
Mohd Yusof Baharuddin

Pensyarah /​Lecturer
Mohansundar Sankaravel

Pensyarah  (Sementara) Lecturers (Temporary)
Fairus Fariza binti Zainudin
Nurul Uyun binti Abd Aziz
Nurul Fadhilah Binti Abdullah
Mohd Azrul Anuar bin Zolkafi

 

 

 

Staf Akademik / Academic Staff

Profesor  / Professors
Shaharudin bin Abd Aziz
Julismah binti Jani
Ahmad bin Hashim

Profesor Madya / Associate Professors
Nur Ikhwan bin Mohamad
Nelfianty binti Mohd. Rashid
Lee Ai Choo
Norkhalid bin Salimin
Mohd Sani bin Madon
Md Amin bin Md Taff
Gunathevan a/l Elumalai
Jeffrey Low Fook Lee
Abdul Rahim bin Mohd Shariff
Sanmuga Nathan a/l K. Jeganathan

Pensyarah Kanan / ​Senior Lecturers 
Thariq Khan bin Azizuddin Khan
Hishamuddin bin Ahmad
Jaffry bin Zakaria
Zulezwan bin Ab Malik
Normah binti Jusoh
Azali bin Rahmat
Norsilawati binti Abd. Razak
Hazuan bin Mohd Hizan
Ruaibah Yazani binti Tengah
Asmadi bin Ishak
Benderi bin Dasril
Mazuki bin Mohd Yasim
Zulakbal bin Abd Karim
Fariba Hossein Abadi
Mohd Yusof Baharuddin
Mohd Izwan bin Shahril
Omar bin Md. Salleh
Yusop bin Ahmad
Nor Aijratul Asikin Bt Mohamad Shalan
Norhazira Binti Abdul Rahim
Noorzaliza binti Osman
Ali bin Md Nadzalan
Siti Hartini binti Azmi
Rozaireen Muszali

Pensyarah /​Lecturers
Roshdan bin Ahmad
Yusri bin Yakub
Sadzali bin Hassan
Noor Aiwa binti Rosman
Nur Haziyanti binti Mohamad Khalid
Mirza Azny binti Mustafa
Frederick Josue @ Mohd Fadhil Abdullah
Mohansundar Sankaravel 

Pensyarah  (Sementara) / Lecturers (Temporary)
Nurul Uyun binti Abd Aziz
Fairus Fariza binti Zainudin
Nor Fadila binti Kasim
Azrena Zaireen binti Ahmad Zahudi
Nurul Fadhilah Binti Abdullah
Mon Redee Sut Txi
Mohd Azrul Anuar bin Zolkafi

 

 

Staf Pentadbiran / Administrative Staff

Penolong Pendaftar Kanan / Senior Assistant Registrars
Mohd Zaiham Izwan bin Zainudin No. Tel / Phone No: +6 015-48797179
Ezma Rozainee binti Mohd Rodzi No. Tel / Phone No: +6 015-48797178

Penolong Pegawai Tadbir / ​Assistant Administrative Officer
Zulkapli bin Mohd Junid No. Tel / Phone No: +6 015-48797162

Setiausaha Pejabat / Office Secretary
Izani Idris Phone No : +6 015-48797172

Pembantu Jurutera (Elektronik) / Assistant Engineers (Electronic)  
Jamili bin Ngah Nasaruddin No. Tel / Phone No: +6 015-48797683  (Pengendali bagi Makmal Pemakanan Sukan dan Makmal Pengujian, Pengukuran dan Penilaian)
Siti Noor Syuhada binti Mat Hussin No. Tel / Phone No: : +6 015-48797688 (Pengendali bagi Makmal-Makmal Rehabilitasi Sukan)

Pembantu Pentadbiran / Administrative Assistants
Ahmad Fazli bin Ahmad Rasmi No. Tel / Phone No: +6 015-48797165
Azlina binti Md Kambali No. Tel / Phone No: +6 015-48797166
Suryana Binti Md Sabry No. Tel / Phone No: +6 015-48797161
Norkhairiah binti Musa No. Tel / Phone No: +6 015-48797160
Najihan Sallehudin No. Tel / Phone No: +6 015-48797164
Fazilah Zakaria No. Tel / Phone No: +6 015-48797809
Nurul Nadiah binti Ahmad No. Tel / Phone No: +6 015-48797263

Pembantu Pegawai Belia dan Sukan / Youth and Sports Assistants
Khairul Azhar bin Ali Osman No. Tel / Phone No: 015-48797167
Muhammad Haffiz bin Shaffiee No. Tel / Phone No: 05-4506546

Pembantu Makmal / Laboratory Assistants
Roslizawati binti Khurai Rairy No. Tel / Phone No: +6 015-48797687/7690 (Pengendali bagi Makmal Biomekanik dan Makmal Pedagogi)
Mohd Norhakimi bin Hassan No. Tel / Phone No: +6 015-48797691 (Pengendali bagi Makmal Anatomi Manusia, Makmal Bantu Mula danMakmal Suaian Fizikal)
Nur Husna Binti Mansor No. Tel / Phone No: +6 015-48797671 (Pengendali bagi Makmal Fisiologi Senam dan Unit Rehabilitasi Sukan)
Muhammad Yusri bin Noordin No. Tel / Phone No:+6 015-48797689 (Pengendali bagi Makmal Pembelajaran Motor dan Makmal Psikologi Sukan)

Pembantu Operasi  / Operation Assistant 
Mohd Firdaus Adli Bin Mohd Bakri No. Tel / Phone No: +6 015-48797170

Pembantu Awam / Public Assistant
Mohd Nor Azim bin Zulyadin No. Tel 015-48797167