Diterbitkan: Selasa, 24 Oktober 2017

1. Masukkan alamat laman sesawang https://portal3.upsi.edu.my/cms/DirektoriPakar/searchDirectory.jsp

2. 

3. 

 Logo Soaring Upwards small


© Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan, Universiti Pendidikan Sultan Idris
Faculty of Sports Science and Coaching, Sultan Idris Education University, Malaysia.