Berita dan Acara / News and Events

 • 17 November 2018 -  Intelligent Fotball Camp, Padang Bola Kampus Sultan Abdul Jalil,UPSI
 • 23-25 Oktober 2018 - Auditan MQA bagi Program AT03 dan AT43, FSSK, KSAS.

 • 17 Oktober 2018 - Hari Bertemu Pelanggan, Blok 6, KSAS, UPSI.

 • 28 September 2018 - Pembentangan Kertas Kerja, Bilik Seminar, Blok 6, Kampus Sultan Azlan Shah UPSI
 • 3 - 4 September  2018 - Effective Writing for Social Science Publication Workshop, Bilik Latihan 2, Blok C, Kampus Sultan Abdul Jalil UPSI.

 • 4 September 2018 - Taklimat Ambilan Pelajar Baharu sesi 2018/2019 (Ijazah Sarjana Muda) DKP 5, KampusSultan Azlan UPSI.

 • 4 September 2018 - Taklimat Ambilan Pelajar Baharu sesi 2018/2019 (Pascasiswazah) Bilik Seminar, Kampus Sultan Azlan Shah UPSI 

 

Kinescoe (Kinesiology Centre of Excellence)

Pusat Kecermerlangan Kinesiologi atau juga dikenali sebagai KINESCOE adalah merupakan Pusat Kecermerlangan (CoE) bagi bidang Kinesiologi (pergerakan manusia) di FSSK.

Kinescoe menfokuskan kepada kerja-kerja penyelidikan dan perkhidmatan, bermatlamatkan kepada kemampanan masa depan, bermula dengan meningkatkan dan mengekalkan prestasi optima tubuh manusia.

Kinesiology Centre of Excellence or also known as KINESCOE is the Centre of Excellence (CoE) for the field of Kinesiology (human movement), at the Faculty of Sports Science & Coaching, UPSI. The establishment of the CoE derived from the move to nurture more CoE beginning from the Faculty level, which in times will move on to become the University's and country's main CoE for the respective area. The move was initiated by UPSI's Deputy Vice Cancellor (Research & Innovations) Dato' Prof. Dr. Noraini Idris, Kinescoe operation was approved  by the University's Executive Management Meeting on the 23rd of July 2014.
 
KINESCOE's main activities are research (~70%) and services (~30%), aiming for sustainable future by first improving and maintaining optimal performance of human body. At Kinescoe, we believes the quest for sustainable future should always starts from the human body itself.
 
Combined Special Interest Group (SIG) in various minor field of studies lead by members and asssociate members form the foundation of this CoE. SIG Conditioning, established since 2010 become the first SIG joining KINESCOE. Postgraduate student under each special interest groups are the main supporting pillars of Kinescoe's consultation activities and research output. 

ADVISORY PANEL
Shaharudin Abd Aziz
Julismah Jani
Nur Ikhwan Mohamad

STAFF MEMBERS
Hishamuddin Ahmad
Thariq Khan Azizuddin Khan
Zulakbal Abdul Karim
Mohansundar Sankaravel
Mohd izwan Shahril

ASSOCIATE MEMBERS
 - 

POSTGRADUATE MEMBERS 
(postgraduate representatives)
Ali Md Nadzalan
Azzura Kamaruddin
Hamka Nizam
Nik Mohd Fauzan Nik Abdullah

 

SIG (Special Interest Group)

 • SIG Conditioning - SIG Latihan Kekuatan dan Suaian Fizikal ini diketuai oleh Prof. Madya Dr Nur Ikhwan Mohamad.  >Perincian>
  SIG Conditioning - Strength and conditioning research group lead by Assoc. Prof. Dr Nur Ikhwan Mohamad.  Details
  _
  _______________________________________________________________________________________________________
 • SIG Rehab - Kumpulan penyelidikan dalan bidang rehabilitasi sukan diketuai oleh  Prof. Madya Dr. Lee Ai Choo. >Perincian>
  SIG Rehab - Sports rehabilitation research team lead by Assoc. Prof. Dr. Lee Ai Choo.  Details
  ________________________________________________________________________________________________________
 • SIG Futsal - Diketuai oleh Omar Salleh, SIG ini memantau prestasi dan membina program latihan pasukan Futsal UPSI. yang sedang bertanding dalam  Liga IPT. >Perincian>
  SIG Futsal - Lead by Omar Salleh, the SIG monitor performance and coched the UPSI Futsal team, currently competing in Higher Education Institutions League Divison 1 (Liga IPT). Details.
  ________________________________________________________________________________________________________
 • SIG Pediatric Exercise - Pasukan penyelidik diketuai oleh  Dr. Norsilawati menfokuskan kepada penyelidikan senaman pediatrik. >Perincian>
  SIG Pediatric Exercise - Research team lead by Dr. Norsilawati focusing on exercise and physical activity effect on children. Details
  ________________________________________________________________________________________________________
 • SIG Testing & Measuremnet - Menfokuskan kepada kesahan dan kebolehpercayaan instrumen, diketuai oleh Prof. Madya Dr. Ahmad Hashim. >Perincian>
  SIG Testing & Measurement - Focusing on reliability and validity of testing instruments, the SIG lead by Assoc. Prof. Dr. Ahmad Hashim. Details
  ________________________________________________________________________________________________________
 • SIG Teaching & Learning - Menfokuskan kepada kajian berteraskan pembangunan kurikulum diketuai oleh Prof. Dr. Julismah Jani. >Perincian>
  SIG Teaching & Learning - Focusing on curriculum development based studies, the SIG lead by Prof. Dr. Julismah Jani. Details.

 

 

Kami Prihatin / We Care

"Membimbing pelajar hingga mereka bergraduat adalah kerja kami, tetapi membantu mereka membina kerjaya adalah minat kami..."
"Guiding students until they graduate is our job, but helping them build-up their careers is our passion..."  

 • Membina Kerjaya Anda/ Build Your Career 
 • Kebolehpasaran kerja / Employability
 • Kesukarelawanan / Volunteering
 • Lapangan Pengajian dan Pekerjaan / Study & work abroad
 • Keusahawanan / Entrepreneurship
 • Peyeliaan / Mentoring

 

 

Penghantaran Artikel / Article Submission

 • Penghantaran Artikel ke JSSPJ - Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani / Journal of Sports Science & Physical Education (JSSPJ - ISSN 2232-1926) at the moment published once a year by Faculty of Sports Science & Coaching, Sultan Idris Education University via the University publisher. The journal published academic writing and original research report related to sports science and physical education in either Malay or English language. Articles which address local (Malaysian) issues in both fields are the primary focus of this journal. >Perincian>
 • Penghantaran Artikel ke E-Selidik - E-Selidik adalah penerbitan buletin berkonsepkan jurnal tidak berwasit yang memaparkan laporan atau rekod penyelidikan dan inovasi dalam bidang berkaitan. Jurnal ini diterbitkan oleh Sekretariat Suaian Fizikal FSSKj. Penerbitan adalah penerbitan tidak tetap, namun pihak Editorial mensasarkan sekuruang-kurangnya 1 keluaran bagi setiap 3 bulan (minima). Penerbitan adalah melalui kaedah elektronik (PDF) dengan edaran percuma (open access). >Perincian>
 • Senarai Artikel Penyelidikan FSSK. >Perincian>

 

 

Capaian Pantas / Quick Access